گمرک شهریار به‌عنوان تنها گمرک زمینی تجاری استان تهران متشکل از گمرک غرب تهران, گمرک جنوب تهران و گمرک نمایشگاه‌ها است. فضای زیاد گمرک شهریار برای تخلیه و بارگیری فعالیت های ترخیص کالامناسب است و  روند ترخیص کالادر آن به راحتی قابل اجرا می باشد.

تاریخچه گمرک شهریار

درسال ۱۳۵۵ با توجه به افزایش واردات و صادرات کالا و نیازی که در کشور احساس می‌شد، در منطقه خلیج فارس تهران احداث و راه‌اندازی شد و از فعالترین گمرکات زمینی کشور محسوب می‌شود.