بازرگانی

تراز منفی ۶.۴ میلیارد دلاری!!!!! کارنامه تجارت خارجی ایرانی در سال ۱۴۰۱

تراز منفی ۶.۴ میلیارد دلاری!!!!! کارنامه تجارت خارجی ایرانی در سال ۱۴۰۱

کارنامه تجاری ایران در سال 1401 بر‌اساس آمارمنتشر شده سازمان‌گمرک کارنامه تجاری ایران‌در سال 1401 به این‌صورت است‌که حجم تجارت کشور‌در سال‌گذشته‌برابر ۱۱۲.۸۲۱.۰۰۰.۰۰۰ دلار‌بوده و تراز تجاری‌کشور هم...

بازرگانی چیست ؟

بازرگانی چیست ؟

بازرگانی چیست ؟ شاید برای شما هم پیش آمده که بخواهید با مفهوم و معنای بازرگانی آشنا شوید . بازرگانی یا کامِرس (به انگلیسی: Commerce) سامانه یا محیطی است که بر چشم‌انداز کسب‌وکار یک اقتصاد یا ملت‌ یک...