ترخیص

استریپ چیست؟

استریپ چیست؟

استریپ چیست؟ در توضیح سوال استریپ چیست؟ باید گفت استریپ همان تخلیه و ترخیص کالا می باشد و زمانی که کشتی ها بارهای خود را تخلیه می کنند و بارها از کانتینر بیرون می آیند و بار کامیون و دیگر وسایل...

کوتاژ چیست ؟

کوتاژ چیست ؟

کوتاژ چیست ؟ در پاسخ به سوال کوتاژ چیست باید گفت در زمانی که اسناد را از کشتیرانی دریافت کردیم ، ابتدای مراحل ترخیص کد کوتاژ را دریافت میکنیم. ، در این زمان اگر کالای شما در سیستم مکانیزه شده گمرک،...

دموراژ  چیست؟ و انواع آن کدامند؟

دموراژ چیست؟ و انواع آن کدامند؟

دموراژ چیست ؟ در پاسخ به اینکه دموراژ چیست باید گفت زمانی که تخلیه بار یا  بارگیری کانتینراز مدت زمان تعیین شده در قرار دادی که میان کشتیرانی و فرد اجاره کننده کانتینر صورت گرفته بیشتر طول بکشد ،...

آمادگی گمرک برای ارائه خدمات در بندر خشک پیشگامان یزد

آمادگی گمرک برای ارائه خدمات در بندر خشک پیشگامان یزد

آمادگی گمرک برای ارائه خدمات در بندر خشک پیشگامان یزد فاز اول بندر خشک پیشگامان یزد طی مراسمی با حضور معاون اول رئیس جمهوری، تنی چند از وزرا و معاونین آنها و معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک ایران به...