مقالات

اینکوترمز چیست (مقدمه) ؟

اینکوترمز چیست (مقدمه) ؟

اینکوترمز چیست (مقدمه) ؟   با توجه به رشد تجارت جهانی و پیشرفت روز افزون تکنولوژی که خود این امر باعث دسترسی آسان افراد به بازارهای جهانی شده است . باعث افزایش تبادلات کالا در سطح جهان با سرعت...

گمرک چیست ؟

گمرک چیست ؟

گمرک چیست ؟ گمرک سازمانیست که بر اساس قوانین ، رویه و مقررات کشور مربوطه اجازه ورود و خروج کالا یا ممنوعیت آن را از قلمرو آن کشور صادر می کند .     طبق واژه نامه سازمان جهانی گمرک <<...

کالای متروکه چیست ؟

کالای متروکه چیست ؟

کالای متروکه چیست ؟ به طور کلی به کالایی که صاحب آن به هرعلتی جهت ترخیص به گمرک مراجعه نکرده باشد ویا در ارائه اسناد و مدارکی که لازم است تاخیری داشته باشد کالای متروکه می گویند. کالای متروکه و...

انوانتر چیست ؟

انوانتر چیست ؟

انوانتر چیست ؟ معنای لغوی انوانتر (Inventory)  به معنی  لیست یا فهرست است و این واژه در انبار داری می تواند به لیست یا فهرست کالا در انبار نیز تلقی شود.در طول مراحل ترخیص کالا صاحب آن یا نماینده...

کابوتاژ چیست ؟

کابوتاژ چیست ؟

کابوتاژ چیست ؟ کابوتاژ یا مساحله (به انگلیسی: Cabotage) حمل و نقل کالا یا مسافر از یک نقطه در یک کشور به نقطه ای دیگر در همان کشور در شرایطی که کاربر حمل و نقل از کشور دیگری باشد را مساحله می نامند....

کوتاژ چیست ؟

کوتاژ چیست ؟

کوتاژ چیست ؟ در زمانی که اسناد را از کشتیرانی دریافت کردیم ، ابتدای مراحل ترخیص کد کوتاژ را دریافت میکنیم. ، در این زمان اگر کالای شما در سیستم مکانیزه شده گمرک، اظهار و اعلام شده باشد، سامانه ای به...