مقالات

اینکوترمز چیست (مقدمه) ؟

اینکوترمز چیست (مقدمه) ؟

اینکوترمز چیست (مقدمه) ؟   با توجه به رشد تجارت جهانی و پیشرفت روز افزون تکنولوژی که خود این امر باعث دسترسی آسان افراد به بازارهای جهانی شده است . باعث افزایش تبادلات کالا در سطح جهان با سرعت...

گمرک چیست ؟

گمرک چیست ؟

گمرک چیست ؟ گمرک سازمانیست که بر اساس قوانین ، رویه و مقررات کشور مربوطه اجازه ورود و خروج کالا یا ممنوعیت آن را از قلمرو آن کشور صادر می کند .   [  طبق واژه نامه سازمان جهانی گمرک <<...

انوانتر چیست ؟

انوانتر چیست ؟

انوانتر چیست ؟ معنای لغوی انوانتر (Inventory)  به معنی  لیست یا فهرست است و این واژه در انبار داری می تواند به لیست یا فهرست کالا در انبار نیز تلقی شود.در طول مراحل ترخیص کالا صاحب آن یا نماینده...

کابوتاژ چیست ؟

کابوتاژ چیست ؟

 کابوتاژ چیست ؟ در پاسخ به سوال کابوتاژ  چیست؟ باید گفت که کابوتاژ یا مساحله (به انگلیسی: Cabotage) حمل‌ونقل کالا یا مسافر از یک نقطه در یک کشور به نقطه‌ای دیگر در همان کشور در شرایطی که کاربر حمل و...

کوتاژ چیست ؟

کوتاژ چیست ؟

کوتاژ چیست ؟ در پاسخ به سوال کوتاژ چیست باید گفت در زمانی که اسناد را از کشتیرانی دریافت کردیم ، ابتدای مراحل ترخیص کد کوتاژ را دریافت میکنیم. ، در این زمان اگر کالای شما در سیستم مکانیزه شده گمرک،...