آمادگی گمرک برای ارائه خدمات در بندر خشک پیشگامان یزد فاز اول بندر خشک پیشگامان یزد طی مراسمی با حضور معاون اول رئیس جمهوری، تنی چند از وزرا و معاونین آنها و معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک ایران به...