تاریخچه گمرک در ایران تشکیلات گمرکی در ایران سابقه ای چند هزار ساله دارد. در زمان اشکانیان (‌سده سوم قبل از میلاد) سازمان منظم گمرکی وجود داشته و شعب آن در مرزها آمار واردات را در دفاتر مخصوصی ثبت و...