محدودیت ضمانتنامه بانکی در گمرک بوشهر رفع گردید/ تسهیل در ترخیص کالا به گزارش خبرنگار مهر، آقای بهروز قره بیگی صبح یکشنبه در نشست با مدیرکل سازمان بازرسی استان بوشهر اظهار داشت: یکی از مهمترین...