به گزارش خبرنگار مهر، آقای بهروز قره بیگی صبح یکشنبه در نشست با مدیرکل سازمان بازرسی استان بوشهر اظهار داشت: یکی از مهمترین برنامه‌های گمرکات استان بوشهر حمایت از بخش تولید است و در این راستا...