گمرک

استریپ چیست؟

استریپ چیست؟

استریپ چیست؟ در توضیح سوال استریپ چیست؟ باید گفت استریپ همان تخلیه و ترخیص کالا می باشد و زمانی که کشتی ها بارهای خود را تخلیه می کنند و بارها از کانتینر بیرون می آیند و بار کامیون و دیگر وسایل...

آشنایی با ترخیص کار گمرک

آشنایی با ترخیص کار گمرک

 ترخیص کار گمرک در ابتدا باید بگوییم  ترخیص کار گمرک شخصی حقیقی یا حقوقی است که از طرف صاحب کالا وکالت دارد کالای وارداتی را از گمرک به صورت قانونی ترخیص کند. ترخیص کار باید علاوه اسناد و مدارک...

تراز منفی 6.4 میلیارد دلاری!!!!! کارنامه تجارت خارجی ایرانی در سال 1401

تراز منفی 6.4 میلیارد دلاری!!!!! کارنامه تجارت خارجی ایرانی در سال 1401

کارنامه تجاری ایران در سال 1401 بر‌اساس آمارمنتشر شده سازمان‌گمرک کارنامه تجاری ایران‌در سال 1401 به این‌صورت است‌که حجم تجارت کشور‌در سال‌گذشته‌برابر ۱۱۲.۸۲۱.۰۰۰.۰۰۰ دلار‌بوده و تراز تجاری‌کشور هم...

گمرک چیست ؟

گمرک چیست ؟

گمرک چیست ؟ گمرک سازمانیست که بر اساس قوانین ، رویه و مقررات کشور مربوطه اجازه ورود و خروج کالا یا ممنوعیت آن را از قلمرو آن کشور صادر می کند .     طبق واژه نامه سازمان جهانی گمرک <<...